to top

Obchod a peniaze

Oblasť právneho pôsobenia

Prioritne sa orientujeme na potreby Vás podnikateľov, väčších aj malých firiem. Poskytujeme právne služby nielen pri zakladaní, vzniku a zmenách firmy, ale najmä pri realizácii Vašich podnikateľských aktivít. Pripravíme Vám dodávateľské a odberateľské zmluvy tak, aby Vám poskytli optimálnu ochranu, a budeme Vašou podporou na obchodnom rokovaní. Pre Váš biznis vytvoríme na mieru vzorové zmluvy, SLA & KPI, všeobecné obchodné podmienky a ďalšie obchodné dokumenty. Spravíme due diligence obsahu Vášho webu, posúdime jeho súlad s právnymi predpismi a navrhneme ako odstrániť nedostatky. Napíšeme Vám sťažnosti, námietky a ďalšie podania proti vylúčeniu z verejných tendrov a iných obchodných súťaží, proti uloženiu pokút a proti uloženiu zákazov činnosti. Vymáhame pre Vás náhrady škody, uplatňujeme vady dodaných tovarov a služieb, vymáhame Vaše pohľadávky. Zastupujeme Vás v daňovom konaní, keď Vám hrozí napr. vyrubenie dane. Všetky tieto úkony si vyžadujú osobitnú obozretnosť a profesionalitu, ktorú zabezpečuje náš tím právnikov pre obchodné a finančné právo.

Poskytujeme právnu pomoc a poradenstvo v týchto oblastiach:

 • posúdenie a úpravy obchodných zmlúv, podpora klienta na obchodnom rokovaní
 • vytvorenie vzorových obchodných dokumentov na mieru
 • web due diligence
 • zastupovanie uchádzačov vylúčených z verejných tendrov
 • vytvorenie dokumentácie pre založenie, zmeny alebo zrušenie spoločnosti, a ich zapísanie do obchodného registra
 • založenie, zrušenie alebo pozastavenie živnosti a služby súvisiace so zápisom do živnostenského registra alebo iných osobitných registrov
 • ochrana obchodného mena ochrana proti nekalej súťaži
 • verejné obstarávanie
 • zastupovanie v daňovom konaní
 • zastupovanie v konaní na súdoch

Máme rozmanité skúsenosti pri zastupovaní podnikateľov:

 • v daňových kontrolách
 • v dodávateľsko-odberateľských súdnych sporoch
 • v majetkových sporoch
 • pri vymáhaní pohľadávok
 • pri vymáhaní náhrady za spôsobené škody
 • v sporoch z nekalosúťažných praktík
 • v konkurze a reštrukturalizácii

made on with

© All rights reserved Matejka Friedmannová s.r.o.