to top

IT, umelci a výskumníci

Oblasť právneho pôsobenia

Zverte svoju kreativitu našej profesionalite. Moderná doba so sebou prináša nové výzvy. Právo IT je jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich právnych odvetví. To je napokon spojené aj s jeho významnou zložkou - Virtuality, ktorá nepozná hraníc ani v čase, ani v okruhu svojho uplatnenia - čo bolo včera moderné, je už dnes zastarané. Preto pri poskytovaní právnych služieb kladieme veľký dôraz na reflexiu aktuálnej rozhodovacej praxe a nových poznatkov z teórie.
Každá umelecká zručnosť či myšlienková kreativita a každý inovatívny priemyselný nápad majú možnosť byť chránené autorstvom. No s uverejnením autorských diel, ich využitím a predajom, s udelením licencie k patentu, s ochranou databáz atď. je spojených veľa právnych režimov, v ktorých sa autori nevyznajú, a pre túto neznalosť prichádzajú o lepšie honoráre. Radi Vám pomôžeme pri vypracovaní zmlúv v oblasti autorských práv, licenčnej zmluvy a všetkých potrebných dokumentov.
V IT sfére Vám poradíme a poskytneme právnu pomoc pri uzatvorení zmluvy na vytvorenie softvéru, pri kreovaní objektového modelu, databáz, procesných máp, userstory, userexperience, detailnej funkčnej špecifikácie a pod., ale aj pri vytvorení zmlúv s používateľmi v režime SaaS alebo licencie.

Poskytujeme právnu pomoc a poradenstvo v týchto oblastiach:

  • vytvorenie autorských a licenčných zmlúv, zmlúv o umeleckom výkone a ďalších
  • vytvorenie zmlúv pre multisubjektové kooperácie – spoločné dielo autorov, dielo spoluautorov, adaptácie, citácie a iné
  • poradenstvo v IT pre vývoj a predaj softvéru
  • prevody web stránok

made on with

© All rights reserved Matejka Friedmannová s.r.o.