to top

Bankrot a ochrana pred veriteľmi

Oblasť právneho pôsobenia

Šťastie praje pripraveným a v čase hroziaceho úpadku v podnikaní to platí dvojnásobne. Ak niet cesty vyhnúť sa hroziacemu úpadku, neznamená to nevyhnutne, že podnikateľ musí zbankrotovať a prísť o všetok svoj kapitál. Dôležitá je ochrana pred veriteľmi, ale najmä sa na ňu vhodne pripraviť, pretože aj insolvenčné konanie má svojich víťazov a porazených. Optimalizujte s nami saldo-konto, kartu majetku aj portfólio veriteľov. To Vám zabezpečí úspešný reštart v podnikaní. Prejdite s nami na stranu víťazov.

Poskytujeme právnu pomoc a poradenstvo v týchto oblastiach:

  • príprava podnikateľa na reštrukturalizáciu podniku
  • prihlasovanie pohľadávok do insolvencií
  • preskúmanie a popieranie prihlášok konkurenčných veriteľov
  • komunikácia so správcom a s insolvenčnými orgánmi
  • kontrola a sledovanie úkonov správcu
  • zastupovanie klientov v súdnych konaniach (incidenčné, excindačné, odporovacie, preskúmavacie)
  • zastupovanie na schôdzach veriteľov a veriteľských výboroch
  • spolupráca so správcovskými kanceláriami

made on with

© All rights reserved Matejka Friedmannova s.r.o.