to top

Nehnuteľnosti a development

Oblasť právneho pôsobenia

Nehnuteľnosti majú v živote osobitý význam, právne špecifiká a spravidla vyššiu než bežnú cenu. Ak zvažujete ich kúpu, eliminujte riziko na minimum, aby ste nezostali bez peňazí aj bez nehnuteľnosti. Preskúmame katastrálnu zbierku listín, aby sme zistili, či je kúpa bezpečná. Nezabudneme Vás poučiť o prípadných rizikách a povinnostiach plynúcich z vecného bremena, upozorníme Vás aj na iné ťarchy, ktoré nehnuteľnosť so sebou prináša. Vypracujeme Vám vhodnú zmluvu (či už to bude kúpa bytu, domu alebo inej nehnuteľnosti, darovanie, zámena, realizácia nadstavieb a pod.), autorizujeme ju a podáme - už nemusíte chodiť k notárovi ani na kataster.
Vraví sa, že developerský projekt je na Slovensku biznisovo úspešný, keď má stavebné povolenie. Zvažujete výstavbu či väčší development? Istotne sa stanete zmluvným partnerom viacerých subjektov, počnúc architektmi, inžinieringom až po dodávateľov stavebných prác, marketingovú agentúru, realitnú kanceláriu, tradičné vodárenské a energetické monopoly a správcu cestnej siete. Viackrát sme si týmito procesmi a rokovaniami prešli, a preto Vám dokážeme poskytnúť odbornú pomoc.

Poskytujeme právnu pomoc a poradenstvo v nasledovných otázkach:

  • kúpa, darovanie aj zámena pozemkových a domových nehnuteľností, bytov a garáží
  • komplexný právny audit kupovanej nehnuteľnosti
  • posúdenie zmlúv na kúpu novostavby
  • reparcelovanie väčších území
  • dodatočné povoľovanie stavby
  • poradenstvo a podpora pre developerov pri rokovaniach s poskytovateľmi vodárenských, kanalizačných, energetických a optických sieťových služieb, a cestnými správcami
  • vytváranie a pripomienkovanie zmlúv, podpora na rokovaní so stavebnými dodávateľmi, PR agentúrou, maklérmi, geodetmi
  • vytvorenie vzorových developerských zmlúv, právne poradenstvo v každej fáze developmentu

made on with

© All rights reserved Matejka Friedmannová s.r.o.