to top
 • demo

  Vašim právam poskytujeme spoľahlivú ochranu

  V každej situácii, keď potrebujete profesionálnu právnu pomoc. Team odborníkov s Vami skonzultuje situáciu, v akej sa nachádzate, a zabezpečí komplexnú ochranu Vašich majetkových a osobných záujmov. Prevedieme Vás labyrintom právnych predpisov. Spoľahnite sa na nás.

 • Sme vždy na Vašej strane práva

  Vaše požiadavky si pozorne vypočujeme, dôsledne preskúmame skutkovú situáciu, aby sme mohli vykonať jej právnu analýzu. Poradíme Vám vhodný právny postup a pripravíme pre Vás všetko potrebné. Prinášame Vám úľavu od riešenia Vašich právnych problémov.

"Základom spravodlivosti je dôvera, to znamená stálosť a úprimnosť v slovách i dohodách."

Právo. Spravodlivosť. Čestnosť.

Uplatňujeme to, čo je právom podľa zákona

Sme členom Slovenskej advokátskej komory, čo nás oprávňuje poskytovať advokátske služby právneho poradenstva a právnej pomoci vo všetkých právnych oblastiach, a v súlade s právnymi predpismi o advokácii. Pri poskytovaní právnych služieb kladieme osobitný dôraz na profesionalitu, spoľahlivosť a invenčnosť, ktoré sú potrebné nielen pri riešení bežnej právnej agendy, ale najmä nevyhnutne potrebné v procesoch vysoko špecializovaného právneho poradenstva zameraného na neobvyklé a mimorutinné právne problémy klientov.

signature

oblasti
právneho
pôsobenia

Naši právnici sú poprednými odborníkmi v oblastiach zamerania kancelárie, s dlhoročnými skúsenosťami nadobudnutými pri riešení náročných právnych prípadov.

Práca a zamestnávanie

Prednášame pracovné právo študentom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave...

Viac informácií

Obchod a peniaze

Prioritne sa orientujeme na potreby podnikateľov, ktorým poskytujeme právne služby nielen pri bežných požiadavkách...

Viac informácií

Rodina a vzťahy

Pri rozvode sa vzťahy medzi manželmi nachádzajú mimo rámca porozumenia a začína sa skutočný boj...

Viac informácií

Zastupovanie v konaniach

Rozumieme procesným postupom v konaniach pred súdmi a v konaniach pred orgánmi štátnej správy...

Viac informácií

Bankrot a ochrana pred veriteľmi

Šťastie praje pripraveným, a v čase hroziaceho úpadku v podnikaní to platí dvojnásobne...

Viac informácií

Nehnuteľnosti a development

Nehnuteľnosti majú v živote osobitý význam, právne špecifiká a spravidla vyššiu než bežnú cenu...

Viac informácií

Law stories

  Referencie

  • Eva Odorova
   Eva Ódorová slovenská reprezentantka v stolnom tenise

   Od advokátskej kancelárie Matejka&Friedmannova s.r.o. som dostala nie len profesionálnu službu na vysokej úrovni, vďaka ktorej kladne vyriešili môj prípad, ale moja spokojnosť bola dovŕšená aj mimoriadnym finačným odškodnením.

  • Jessica Doe
   Ing. Miroslav Uhrin v tom čase predseda predstavenstva RVS, a.s

   Advokátska kancelária Matejka Friedmannová s. r. o. poskytovala právne služby pre RVS a.s pri likvidácii spoločnosti. Služby boli poskytované počas celého trvania procesu a komplexne pokrývali potreby samotnej spoločnosti, ako aj jej akcionárov, ktorými boli Národná banka Slovenska, Ministerstvo financií SR a najdôležitejšie komerčné banky na Slovensku. Služby boli na kvalitatívne vysokej úrovni, v rámci ponúknutej ceny a výrazne pomohli úspešne ukončiť komplikovaný proces likvidácie.

  • Jessica Doe
   MUDr.Marek Vaňo Primár - Chirurgického centra a.s.

   Vážená advokátska kancelária. Ešte raz by som Vám chcel poďakovať za promptné a s veľkým profesionálnym nadhľadom riešené komplikácie ohľadom našeho pracovno-právneho problému. Verím, že rovnakým spôsobom pristupujete aj k ostatným klientom.

  • Jessica Doe
   Jana Borovská Head of Administration - Würth International Trading s.r.o.

   Na advokátskej kancelárii MATEJKA & FRIEDMANNOVÁ si najviac cením, že vedia takpovediac "trafiť klinec po hlavičke". Nielen citácia zákonov, ale reálna využiteľnosť ich odporúčaní v praxi je hlavnou pridanou hodnotou pre našu spoločnosť. Učite odporúčam!

  • Jessica Doe
   Ladislav Bacigál CEO - Autumn League

   Vážený JUDr. Matejka, týmto sa chcem poďakovať Vám a Vašim kolegom, s ktorými som spolupracoval na úspešnej obchodnej transakcii, výsledkom ktorej je dlhoročný kontrakt pre našu spoločnosť. Prajem veľa úspechov a množstvo spokojných zákazníkov celému kolektívu.

  • Ing. Ján Ružička Immo Service Group s.r.o.

   Chcel by som poďakovať advokátskej kancelárií Matejka & Friedmanová s.r.o., že od roku 2009 je našim spoľahlivým partnerom v oblasti zastupovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov ako aj nás (správcu) pri výkone správy nehnuteľností. Služby tejto kancelárie by som odporučil každej správcovskej spoločnosti, ktorá hľadá partnera, ktorý svojim fundovaným a proaktívnym prístupom chráni záujmy všetkých vlastníkov a aj správcu.

  Členovia nášho tímu poskytli resp. poskytujú právne služby nasledovným beneficientom našich služieb

  Associate 1
  Associate 2
  Associate 3
  Associate 4
  Associate 4
  Associate 4
  Associate 4
  Associate 4

  spoznajte
  náš

  tím

  Za poskytovanými službami stojí stabilný a jednotný team preverený rokmi spolupráce pri riešení náročných úloh.

  Matejka Friedmannova

  Matejka Friedmannová s.r.o.
  Dunajská 48
  811 08 Bratislava
  +421 2 381 05 493
  office@matejka.company

  made on with by PP IT

  © All rights reserved Matejka Friedmannová s.r.o.